Systemy bezpieczeństwa i ocena ryzyka

systemy bezpieczenstwa i ocena ryzyka

W związku z podjęciem współpracy z Polskim Biurem Ekspertów i Rzeczoznawców Bezpieczeństwa oferujemy opracowywanie i wdrożenie:

 • „Zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej” (art. 250 ustawy)
 • „Programu zapobiegania awariom” (art. 251 ustawy)
 • „Systemu Bezpieczeństwa” (art. 252 ustawy)
 • „Raportu Bezpieczeństwa” (art. 253 ustawy)
 • „Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego” (art. 261 ustawy)
 

Zadania te realizowane będą przez zespół niezależnych ekspertów i rzeczoznawców, z odpowiednimi uprawnieniami.

Eksperci i rzeczoznawcy współpracujący z Biurem to wysoko kwalifikowana kadra techniczna, posiadająca długoletni staż pracy w centralnych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, inspekcji pracy oraz ochrony środowiska.

Wyżej wymienione zadania zostaną zweryfikowane przez Radę Konsultacyjno – Weryfikacyjną.

Dokumenty bezpieczeństwa wymagane w zakładach o zwiększonym ryzyku (ZZR):

 • klasyfikacja i zaliczenie zakładu do odpowiedniej kategorii
 • zgłoszenie zakładu do PSP
 • program zapobiegania awariom

Dokumenty bezpieczeństwa wymagane w zakładach o dużym ryzyku (ZDR):

 • Klasyfikacja i zaliczenie zakładu do odpowiedniej kategorii
 • Zgłoszenie zakładu do PSP
 • Program zapobiegania awariom
 • System Bezpieczeństwa
 • Raport o bezpieczeństwie
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratunkowy