Certyfikaty

Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów SENSOR-ACM posiada:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008,

  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004,

  • oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001:2018.

Firma Przyjazna Naturze

Ponadto poprzez współpracę z Organizacją Odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Auraeko” przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Działamy zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Informując jednocześnie, iż właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Firma_Przyjazna_Naturze logo_FPN