Pomiary EODR

pomiary EODR

Wzorcowanie zbiorników metodą EODR

  • wysoka dokładność pomiarów
  • brak konieczności demontażu izolacji termicznej zbiornika
  • nie wymaga rusztowań lub sprzętu alpinistycznego
  • krótki czas wzorcowania zbiornika
  • metoda oparta o normę ISO 7507-4

Firma Sensor-ACM do wykonywania pomiarów wykorzystuje zmotoryzowany dalmierz optyczny. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność przebywania obsługi w zbiorniku podczas wykonywania pomiarów – sytuacja taka eliminuję wpływ ruchów dna na umiejscowienie przyrządu pomiarowego. Zastosowanie automatycznego pomiaru pozwala także na dokładne, równomierne rozłożenie punktów pomiarowych.

Zalety stosowania metody EODR

Metoda pomiaru zbiornika od wewnątrz jest szczególnie wygodna w przypadku zbiorników izolowanych termicznie, gdzie do pomiaru metodą tradycyjną konieczne jest usunięcie izolacji oraz zbiorników z dużą ilością osprzętu na zewnątrz, który utrudnia prawidłowe naciągnięcie taśmy pomiarowej. Metoda EODR w znaczącym stopniu skraca czas wzorcowania zbiornika. W porównaniu do klasycznych obmiarów carg z wykorzystaniem taśmy pomiarowej nie wymaga stosowania rusztowań, wyklucza także wszelkie prace na wysokości oraz eliminuje błędy ludzkie.

EODR