Nowy procesowy przetwornik poziomu SMARTLINE

Najlepszy w swojej klasie, PROCESOWY PRZETWORNIK POZIOMU SmartLine Level Transmitter,
wyposażony jest w zaawansowany wyświetlacz i najlepsze funkcje integracyjne.

level_transmitter przetwornik poziomy Honeywell


Główne zalety użytkowania przetworników Honeywell SmartLine Level:

  • zmniejszenie nakładu pracy pracowników technicznych, kosztów projektu i czasu uruchomienia
  • wyeliminowanie niezaplanowanych przestojów aplikacji oraz usterek
  • zwiększa bezpieczeństwo nad nieuprawnionym dostępem
  • redukcja zapasów części zamiennych
  • krótki czas naprawy.

SmartLine Level Transmitter oferuje:

  • nowe urządzenie pomiarowe umożliwiające dokładny pomiar poziomu bez zbędnych strat i dodatkowych kosztów
  • współpracę online z ekspertami technicznymi za pomocą panelu użytkownika (users desktop)
  • konstrukcję modułową: niektóre moduły są wspólne dla przetworników ciśnienia i temperatury SmartLine, co pozwala na redukcję zapotrzebowania na części zapasowe i zwiększa elastyczność
  • zaawansowany wyświetlacz: oprócz konfiguracji z dowolnym urządzeniem przenośnym, korzystając z bibliotek DTM, użytkownicy mogą skonfigurować przetworniki za pośrednictwem zewnętrznych przycisków, nawet w obszarze Ex
  • integrację ze wszystkimi systemami sterowania, w tym z Experionem PKS / LX, który zapewnia rozszerzoną diagnostykę, wyświetlanie statusu utrzymania/konserwacji i komunikację przetworników.


Procesowy przetwornik poziomu SmartLine wykorzystuje technologię falowodową GWR i może mierzyć poziom szerokiej gamy produktów płynnych na wielu różnych instalacjach w obrębie danego zakresu temperatury i ciśnienia. Może byś stosowany na: zbiornikach procesowych, separatorach, silosach, kolumnach oraz zbiornikach magazynowych. Nie wymaga kalibracji lub zatwierdzenia po instalacji. Umożliwia pomiar granicy faz produktów z lub bez poduszki gazowej.

Ponadto SmartLine Level Transmitter może mierzyć jednocześnie poziom oraz granice faz w trybie ciągłym. Umożliwia pomiar produktów o stałej dialektycznej 1.4 lub wyższej. W zależności od zastosowanego typu falowodu możliwy jest pomiar poziomu materiałów sypkich oraz cieczy w zbiornikach do 50 m wysokości.