Detektory gazów

Overview Sensepoint_XCD_Overview SPMFlex_Overview

Stacjonarne i przenośne wykrywacze gazu mają wiele różnych zastosowań. W wielu zakładach przemysłowych kładzie się duży nacisk na zwiększenie bezpieczeństwa, a jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest integracja floty przenośnych detektorów gazu na terenie obiektu.
Typowe obszary wymagające wykrywania gazów zostały wymienione poniżej.

pasek1 How to Select the Right Gas Detection Solution 250x250

Wydobycie ropy naftowej i gazu

Przemysł wydobywczy obejmuje wiele rodzajów działalności związanej z wydobyciem, przetwórstwem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu. Obecność gazów węglowodorowych pociąga za sobą poważne ryzyko wybuchu.

Typowe zastosowania:

 • Platformy wydobywcze
 • Terminale brzegowe
 • Lądowe i morskie wieże wiertnicze i obsługowe
 • Poszukiwawcze urządzenia wiertnicze
 • Magazynowanie ropy naftowej i LPG
 • Sprzęt ochrony osobistej PPE
pasek1 The Importance of Calibration 250x250

Przemysł rafineryjny, petrochemiczny i dystrybucja paliw

Ropa naftowa przetwarzana jest w rafineriach i w instalacjach petrochemicznych na różne frakcje węglowodorowe, które wykorzystywane są później w szerokiej gamie różnych produktów.

Typowe zastosowania:

 • Komponowanie paliw
 • Składowanie paliw (zbiorniki magazynowe)
 • Rurociągi paliwowe (połączenia kołnierzowe, pompy, zawory itp.)
 • Obszary masowego magazynowania
 • Nalewaki kolejowe i samochodowe
 • Prace remontowe i konserwacyjne
 • Wchodzenie do przestrzeni zamkniętych
 • Systemy wentylacyjne
 • Strefy załadunku
pasek1 The Facts About Portable Gas Detection 250x250

Przemysł chemiczny

Zakłady chemiczne wytwarzają wiele różnorodnych produktów i materiałów wyjściowych dla innych branż. Wykorzystywane i produkowane środki chemiczne o różny charakterze stanowią istotne zagrożenia dla majątku i pracowników tych zakładów. W procesach produkcyjnych prowadzonych w tych zakładach często wykorzystuje się szeroką gamę zarówno gazów palnych, jak i toksycznych.

Typowe zastosowania:

 • Rurociągi przesyłowe
 • Magazynowanie surowców
 • Instalacje technologiczne
 • Obszary załadunku/rozładunku
 • Pompownie, laboratoria i tłocznie

pasek1

Urządzenia do wykrywania gazów palnych i toksycznych są przeważnie dostępne w dwóch różnych odmianach:

 • przenośnej, obejmującej detektory dostarczające wskazania miejscowe (również w wersji umożliwiającej zdalny monitoring),
 • oraz stałej, obejmującej urządzenia do ciągłego monitorowania terenu.

Przenośne detektory gazu

Przenośne detektory gazu klasyfikują się jak sprzęt ochrony osobistej, który ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i chronić ich przed zagrożeniami gazowymi, a jednocześnie umożliwić badanie stężenia gazów toksycznych w różnych miejscach instalacji przed wejściem w ich obszar. Zazwyczaj są to niewielkie urządzenia noszone przez operatorów w celu monitorowania strefy oddechowej lub do wstępnej kontroli obszaru przed wejściem operatora na miejsce, gdzie mogą występować niebezpieczne gazy. Te małe urządzenia mają bardzo duże znaczenie w wielu obszarach, w których mogą występować zagrożenia gazowe, ponieważ stanowią jedyne środki ciągłego monitorowania strefy oddechowej operatora, zarówno podczas postoju, jak i w ruchu. Detektory przenośne z modułem komunikacji bezprzewodowej umożliwiają zdalny monitoring, jak również umożliwiają wykrycie zasłabnięcia.

Występują dwa główne rodzaje przenośnych detektorów gazu:

 • jednogazowe – urządzenie przeznaczone do wykrywania jednego gazu;
 • wielogazowe – urządzenie potrafiące wykryć kilka rodzajów gazu; Występują one w różnych wariantach, umożliwiają wykrywanie od 2 do 6 rodzajów gazu i zwykle w jednym urządzeniu zastosowano różne zasady wykrywania.

Stacjonarne detektory gazu

Stacjonarne detektory gazu reprezentują statyczne systemy wykrywania zagrożeń pochodzących od gazów palnych, toksycznych oraz tlenu i są przeznaczone do monitorowania procesów, a ponadto pozwalają chronić zakład i jego majątek oraz znajdujących się w nim pracowników.

Chociaż stacjonarne systemy wykrywania gazu same zapewniają ochronę pracownikom, nie mogą się jednak przemieszczać wraz z operatorem, a to może doprowadzić do sytuacji, że operator wkroczy w obszar znajdujący się poza granicami wykrywania detektora stacjonarnego.

W wielu miejscach wykorzystuje się zarówno stacjonarne, jak i przenośne systemy wykrywania gazu, lecz czasem wystarczą wyłącznie przenośne wykrywacze gazu.

SPMFlexINDHeader980x385v2