Elektrody Durafet i Meridian są elektrodami zespolonymi tworzącymi kombinację elektrody pomiarowej i odniesienia są zintegrowane z czujnikiem temperatury umożliwiającym autokompensację. Specjalne złącze umożliwia szybki montaż i demontaż elektrody. Duża powierzchnia kontaktu elektrody odniesienia jest odporna na zanieczyszczenia i gwarantuje pewny kontakt z roztworem pomiarowym. Elektrodę pomiarową Durafet stanowi tranzystor ISFET(Ion Sensitive Field Effect Transistor) – unikalne rozwiązanie firmy Honeywell. Elektrody Durafet mogą być wykorzystane także w zastosowaniach sanitarnych zgodnie z wymaganiami 3A. Głowica typu 7773 umożliwia zamontowanie elektrody do pomiaru pH/ORP w rurociągu umożliwiając jednoczesny pomiar obu wartości. Jest wykonana ze stali nierdzewnej lub CPVC.

Sonda do pomiaru stężenia tlenu w wodzie model DL5000 jest produkowana w obudowie z PVC albo ze stali nierdzewnej. Z jednej strony znajduje się zewnętrzny gwint znormalizowany jednocalowy przeznaczony do montażu (wkręcania), a z drugiej strony jest wyprowadzony kabel. Czujnik pomiarowy (sensor) wystaje z obudowy i jest osłonięty przez koszyczek ochronny (z tego samego materiału, co obudowa), który zabezpiecza go przed uszkodzeniem, pozwalając jednocześnie na kontakt z badanym medium.

Sonda zawiera stały elektrolit, uszczelniony z tyłu przez komorę rozprężeniową – żeby skompensować zmiany ciśnienia. Czujnik jest na stałe zamocowany w obudowie i nie jest wymienialny (w terenie). Doraźna obsługa przy pracy w ściekach powinna sprowadzać się do sporadycznego czyszczenia końcówki czujnika w celu usunięcia narosłego osadu. Czynność tę można wykonać bez zdejmowania osłony czujnika (koszyczka ochronnego).

Zasada działania elektrody jest następująca: jeżeli sonda zostanie umieszczona w badanej próbce, to tlen dyfunduje przez membranę i jest redukowany na katodzie, a równoważna ilość tlenu pojawia się na anodzie. Dyfuzja trwa tak długo, aż ciśnienie cząstkowe (parcjalne) tlenu po obu stronach membrany się wyrówna i ustali się równowaga. Elektryczny układ czujnika jest zaprojektowany tak, że prąd potrzebny do ustalenia się tej równowagi odpowiada stężeniu tlenu rozpuszczonego w roztworze.

Zachodzą następujące reakcje:

Na katodzie: O2 + 4H+ + 4 e- → 2H2O

Na anodzie: O2 + 4H+ + 4 e+ → 2H2O

Wynik: Brak efektywnej reakcji (bilans zerowy)

Wraz z czujnikami oferujemy analizatory i przetworniki pomiarów fizykochemicznych. Analizator 2182 jest polskojęzycznym dwuwejściowym urządzeniem obsługującym dwa dowolne sygnały wejściowe (po zainstalowaniu odpowiednich kart) zaopatrzonym standardowo w dwa wyjście 4..20mA i przekaźniki wyjściowe. Dodatkowo analizator można zaopatrzyć w dodatkowe wyjścia 4..20mA służące np. do retransmisji temperatury medium oraz dwa dodatkowe przekaźniki. Analizator ten może być również zaopatrzony w komunikację Ethernet oraz RS485.

Przetwornik APT2000 jest urządzeniem Dos stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Dla prostych aplikacji oferujemy tanie i miniaturowe przetworniki serii DirectLine.

Więcej informacji na stronie producenta.