Centralny System Zbierania Danych – RTU2020

Centralny system zbierania danych w zakresie zbiorników magazynowych zlokalizowany jest w czterech bazach magazynowych i jednym terminalu naftowym.
Na każdej bazie jest zainstalowany istniejący system inwentaryzacyjny zbiorników składający się z systemu opomiarowania zbiorników firmy Honeywell ENRAF oraz przelicznik składający się z następujących elementów:

  • interfejs komunikacyjny Communication Interface Unit (CIU)
  • komputer z oprogramowaniem Entis Pro

Interfejs CIU przed zmianami udostępnia dane z systemu zbiornikowego do lokalnych sterowników.
W celu udostępniana danych ze wszystkich baz zastosowano sterownik RTU2020.RTU2020 to sterownik, który służy do dostarczania danych z każdego terminala do Experion z systemów pomiarowych ENRAF, dodatkowo możemy połączyć z miernikami poziomu lub urządzeniami HART / 4 … 20 mA. Sterownik przeznaczony jest do komunikowania się z każdym systemem SCADA, ale w połączeniu z Experion® PKS.

Interfejs komunikacyjny CIU 888 jest głównym i najważniejszym łącznikiem pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na zbiornikach, a stacją operatorską i systemem sterowania. Dostarcza on operatorowi rzetelne, dokładne i aktualne dane w czasie rzeczywistym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Zastępując serię interfejsów 880 CIU Plus i CIU Prime, CIU 888 pełni funkcję urządzenia do gromadzenia danych dla systemu pomiarowego zbiorników, stale odczytujące dane dotyczące stanu każdego zbiornika. Jest on używany do obliczania dokładnych danych dotyczących stanów magazynowych zgodnie z międzynarodowymi standardami takimi jak API, ASTM, GPA i wiele innych.

ENTIS PRO jest pakietem oprogramowania przeznaczonym do wizualizacji parku zbiornikowego. Posiada bardzo duże możliwości jak również łatwo go dostosować do potrzeb każdego użytkownika. Program pracuje w czasie rzeczywistym w systemie operacyjnym WINDOWS. Dane w programie mogą być udostępnianie w sieci komputerowej typu LAN poprzez serwer OP|C lub mechanizmy ODBC/OLE. Zastosowanie programu ENTIS Pro w znacznym stopniu poprawia jakość zarządzania terminalem paliwowym.

RTU2020 Honeywell