Obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna

W celu utrzymania urządzeń w pełnej sprawności technicznej proponujemy prowadzenie cyklicznych przeglądów sprzętu zamontowanego na aplikacjach.

W ramach przeglądów sprawdzana jest poprawność pracy urządzeń pomiarowych oraz prowadzone profilaktyczne zabiegi mające na celu przedłużenie bezawaryjnego czasu ich pracy.