Obsługa inwestycji w zakresie przygotowania badań do ZT i legalizacji oraz oceny zgodności MID

ZT_legalizacja
Oferta SENSOR-ACM obejmuje część prac i usług niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia typu zbiornika pomiarowego oraz legalizacji pierwotnej zbiorników w zakresie:

  • pomiaru poziomu,
  • pomiaru temperatury,
  • pomiaru gęstości
  • oraz przelicznika indywidualnie dla każdego ze zbiorników.
Firma SENSOR-ACM dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie legalizacji zbiorników wyposażonych w system pomiarowy ENRAF. Dzięki bogatej wiedzy potrafimy w szybki i sprawny sposób poprowadzić zadania inwestycyjne związane z modernizacją i legalizacją zbiorników oraz innych układów rozliczeniowych (między innymi przepływy).

W zakres naszej oferty wchodzi opracowanie wniosku zatwierdzenia typu dla zbiornika pomiarowego, udział w badaniach do zatwierdzenia typu oraz udział w legalizacji pierwotnej. Wszystkie urządzenia pomiarowe dostarczane przez naszą firmę są przystosowane do legalizacji i posiadają świadectwa wzorcowania. Urządzenia pomiarowe wykorzystywane do wzorcowania mają aktualne świadectwa wzorcowania (termometr kontrolny, przymiar wstęgowy).

W ramach usługi proponujemy, aby firma SENSOR ACM reprezentowała zleceniodawcę w GUM w zakresie uzyskania zatwierdzenia typu zbiornika oraz legalizacji pierwotnej na podstawie stosownego upoważnienia. Upoważnienie musi pochodzić od producenta zbiornika lub Zlecający będzie występował w roli wykonawcy zbiornika.