Temperatura produktu

pasek1

vito

Układ do pomiaru temperatury i wody dennej

 • wieloelementowe sondy temperaturowe
 • dokładność pomiaru lepsza niż 0,1
 • możliwość pomiaru wody dennej
 • wysoka niezawodność i stabilność pomiarów

System pomiarowy VITO służy do pomiarów temperatury średniej produktu znajdującego się w zbiorniku magazynowym, temperatury oparów oraz określania profilu temperaturowego. Opcjonalnie system może również mierzyć pomiar wody dennej w zbiorniku. System VITO dzięki wysokiej dokładności i dużej ilości czujników pomiarowych umożliwia dokładne określenie temperatury średniej i jest powszechnie stosowany w rozliczeniowych systemach pomiarowych w tym w metodzie hybrydowej HIMS zapewniającej automatyczny pomiar wszystkich parametrów przechowywanych w zbiorniku produktów.

VITO MTT

Najbardziej zaawansowana sonda do pomiaru temperatury produktu, oparów i wody dennej. Posiada w standardzie 16 czujników równo rozmieszczonych wzdłuż długości pomiarowej sondy. Sonda może być wykonana w obudowie ze stali kwasoodpornej bądź nylonu.

 • zakres pomiaru temperatury dla wersji stalowej
 • zakres pomiaru temperatury dla wersji nylonowej
 • zakres
 • dokładność < ± 0.1 °C

VITO LT

Wersja ekonomiczna posiadająca 9 czujników równo rozmieszczonych na długości pomiarowej. Sonda umożliwia pomiar temperatury produktu, oparów i opcjonalnie wody dennej. Sonda jest wykonana ze stali kwasoodpornej.

 • zakres pomiaru temperatury -40 °C to +60 °C
 • dokładność < ± 0.1 °C

VITO MPT

Sondy wyposażone w pojedyncze czujniki Pt100. Może posiadać od 4 do 14 elementów równo rozmiaeszczonych pomiędzy górnym, a dolnym elementem.

Zakres pomiaru temperatury w wersji:

 • standardowej 50 ºC to +120 ºC
 • niskiej -200 ºC to +50 ºC
 • wysokiej -50 ºC to +200 ºC
 • bardzo wysokiej -20 ºC to +250 ºC
VITO