Sygnalizacja poziomu minimalnego i maksymalnego

  • wersja sondy: prętowa i kablowa
  • aplikacje dla cieczy, zawiesin, pian itp.
  • pomiar poziomu granicy faz
  • dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchy
  • maksymalne ciśnienie pracy do 25 bar
  • dokładność sygnalizacji min./max. ± 2 mm
  • bezpośrednie wyjście przekaźnikowe
  • czujnik nie wymaga kalibracji dla różnych produktów
  • nie są wymagane dodatkowe bariery do pracy w strefie Ex