Systemy zarządzania terminalem

komputer-terminal-manager

Terminal Manager

Terminal Manager jest rozwiązaniem oferującym szeroki wachlarz funkcji ułatwiających zarządzanie całym procesem dystrybucji paliw, m.in.:

 • Zarządzanie i monitorowanie:
  a. procesu dystrybucji,
  b. procesu sprzedaży,
  c. zamówień (walidacja zamówień),
  d. nalewu dla danego kontraktu/zamówienia.
 • Elektroniczne wprowadzenie zamówień.
 • Bazę danych klientów/odbiorców.
 • Bazę danych klientów składujących produkty.
 • Bazę danych przewoźników.
 • Bazę danych kierowców.
 • Bazę danych samochodów/autocystern.
 • Bazę danych dystrybuowanych produktów.
 • Obsługę wag samochodowych.
 • Zapis danych i obsługę zamówień/kontraktów, w tym ich aktualny stan i monitorowanie przebiegu realizacji.
 • Komunikację, obsługę urządzeń identyfikacji i dostępu – czytniki kart, kodów.
 • Korelację danych z systemów zbiornikowych Enraf oraz z systemów nalewczych Fusion4.
 • Raportowanie (PDF oraz MS Excel).
 • Udostępnianie danych do innych systemów, w tym systemów celnych (pliki XML).
 • Elektroniczny obieg dokumentów.
 • Komunikacja z systemami ERP.
 • Wydruk niezbędnych dokumentów spedycyjnych.

Terminal Manager (TM) to oprogramowanie pracujące na platformie Experion. System oparty jest o bazę danych SQL, do której spływają oraz są pobierane niezbędne informacje. Oprogramowanie zainstalowane jest na komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Windows 7. Stacja, na której zainstalowane jest oprogramowanie, w nomenklaturze systemu TM nazywana jest Smart Station. Komunikuje się ona z urządzeniami obiektowymi za pomocą protokołu Modbus.


pasek1


W ramach systemu zbierania, przeliczania i wizualizacji danych możemy zaoferować następujące urządzenia:

 • Interfejs komunikacyjny i przelicznik CIU 888
 • Oprogramowanie do wizualizacji danych Entis Pro

CIU 888

Interfejs komunikacyjny i przelicznik CIU 888 jest krytycznym ogniwem pomiędzy urządzeniami pomiarowymi zabudowanymi na zbiornikach i systemami sterowania. Zapewnia operatorowi w czasie rzeczywistym wiarygodne i dokładne dane o stanach magazynowych parku zbiornikowego.

CIU 888 pełni funkcję systemu zbierania danych nieustannie odświeżając dane z urządzeń pomiarowych. Ponadto jest używany do obliczania dokładnych stanów magazynowych zgodnie z przyjętymi standardami, takimi jak: API, ASTM, GPA i wiele innych.

CIU 888, jako pierwszy interfejs z rodziny CIU, poza dotychczas stosowną komunikacją opartą na interfejsach szeregowych, umożliwia komunikację z wykorzystaniem sieci Ethernet. Wbudowany wewnętrzny firewall zapewnia bezpieczne i szyfrowane przesyłanie danych pomiędzy wieloma systemami jednocześnie, przy zachowaniu izolacji od firmowej sieci LAN.

Tunelowanie VPN umożliwia zdalny dostęp przy spełnieniu zasad bezpieczeństwa IT (LCSM – Layered Cyber Security Model). Dedykowany port serwisowy LAN umieszczony na przednim panelu urządzenia umożliwia łatwy dostęp w celu lokalnej konfiguracji urządzenia oraz komunikacji z urządzeniami pomiarowymi.

CIU888 Configuration

Entis Pro

ENTIS Pro jest pakietem oprogramowania przeznaczonym do wizualizacji parku zbiornikowego. Posiada bardzo duże możliwości jak również łatwo go dostosować do potrzeb każdego użytkownika. Program pracuje w czasie rzeczywistym w systemie operacyjnym WINDOWS. Dane w programie mogą być udostępnianie w sieci komputerowej typu LAN poprzez serwer OPC lub mechanizmy ODBC/OLE. Zastosowanie programu ENTIS Pro w znacznym stopniu poprawia jakość zarzadzania terminalem paliwowym.

Program ten dostarcza wszystkich danych pomiarowych i obliczeniowych potrzebnych do zarządzania terminalami paliwowymi niezależnie od ich wielkości. Dane o zbiornikach są otrzymywane poprzez interfejs CIU i przekazywane do otwartej bazy danych programu ENTIS Pro.

entis-redundancja-