Automatyczne odwadnianie zbiorników


SENSOR-ACM oferuje sprzedaż oraz montaż automatycznego systemu odwodnienia, który umożliwia automatyczne odwadnianie zbiornika i/lub automatyczne odwadnianie przestrzeni międzypłaszczowej. System oparty jest na mikrofalowych sondach pomiarowych, które poprzez jednostkę centralną automatycznie sterują zaworem.

Automatyczny system odwodnienia zbiorników eliminuje konieczność przebywania obsługi w strefach niebezpiecznych, zapewnia ciągły monitoring, umożliwia sterowanie zaworem odwadniającym, a także alarmuje o stanach niebezpiecznych. System detekcji nie dopuszcza do wpływu magazynowanego produktu ze zbiornika co przekłada się przede wszystkim na:

  • Niższe koszty oczyszczania odprowadzonej wody – woda bez węglowodorów
  • Obniżenie kosztów z tytułu wypływu produktu ze zbiornika
  • Poprawa bezpieczeństwa instalacji

AGAR_system_odwadniajacy_zbiorniki
Seria ID (Interface Detector) wykorzystuje przetwornik sygnałów, który wysyła sygnał pomiarowy do sondy. Sygnał ten ma wartość 6MHz lub 3,5MHz. Urządzenia serii ID-200 są używane do wykrywania i/lub pomiaru i/lub kontroli produktu w zbiornikach, przestrzeni międzypłaszczowej lub studzienkach. Typ sondy i anteny zależy od warunków pomiarowych i konstrukcji obiektu pomiarowego. Szeroka gama modeli, przyłączy procesowych i opcji komunikacji jest dostępna do kontroli różnych procesów w różnych instalacjach. Składniki systemu mogą być wykorzystywane do automatycznego sterowania procesami odwadniania, wyzwalania systemów bezpieczeństwa oraz w wielu innych procesach technologicznych.